Продукти

Проект: Обновяване на земеделската мрежа


Кабелен тип: Електрически кабел и жица с напрежение до и 0.6/1kv


Фон: Като важна част от националната стратегия за развитие,трансформацията и модернизацията на земеделската мрежа имат строги изисквания към производителите на кабели и продукти.Чрез проверката на фабриката и тестването на продуктите на Дженуинкайл заводите, успешно станахме квалифициран доставчик на първо ниво на Държавната южна енергийна мрежа.


Southern Power Grid има собствени технически спецификации за проводници и кабели.Изискванията за кабелните продукти се основават на националните стандарти на Китай, но в същото време са по-високи от националните стандарти.


Всички кабели на този проект, които доставяме, са главно изолирани от въздуха кабели, проводници, кабели за захранване, бронирани кабели, всички кабели трябва да бъдат специфични забавители на горенето, устойчиви на пожар и нискодимни Халогени.Изисквания за забавител на горенето до степен B.

По силата на отлично качество, всички проводници и кабели са приети и квалифицирани и да допринесат за изграждането на мрежата на нацията&\2535;39;


Продукти