Продукти

BS604 кабел/жица се отнася до електрическите кабели ”Nocop211; изолирани от PVC и изолирани от PVC кабели за напрежения до и включително 300/500 V, за електрическо захранване и осветление.


Настоящият британски стандарт посочва изисквания и методи за изпитване на конструкцията и функционирането на кабелите BS604, които:

а) имат поливинилхлорид (PVC) изолация на номиналното напрежение 300/500 V;

б) са предназначени за електрическо захранване и осветление.


BS604 кабелна 6242Y за продан веднага!Натиснете продукта по- долу.

Продукти