Продукти

Bs EN 50525-3-41 се прилага за кабели със специални противопожарни характеристики -- незащитени единични кабели, изолирани с халогенно-свободно взаимосвързано съединение и имащи ниски емисии или дим и корозивни газове при излагане на пожар.


Кабелите са с номинално напрежение U0/u до и включително 450/750V. Кабелите са предназначени за фиксирани окабелявания.Максималната работна температура на проводника за всеки от кабелите в този стандарт е 70-8451;.


Кабелите включват следните елементи:

1) кабели за фиксирано окабеляване H07Z1-U и H07Z1-R

) кабели за фиксирано окабеляване (82110Z1-K

3) кабели за вътрешно окабеляване H05Z1-K) кабели за вътрешно окабеляване


Продукти