Продукти

Нов метод за откриване на дефекти на изолирани кабели XLPE

XLPE изолираните кабели имат предимствата на лесната инсталиране, лесната поддръжка, отличната изолация и големия преносен капацитет, така че те са широко използвани в градските електропреносни системи.


Въпреки че изолираните XLPE кабели имат по-високи електрически характеристики, поради неравномерните производствени процеси и техническите нива на различните производители, неизбежно е да има дефекти, като въздушни пропуски и проникване в завършените XLPE кабели, които лесно могат да причинят концентрация на напрежение в електрическото поле в рамките накабелен изолационен слой, който сериозно влияе на изолационните показатели на XLPE кабелите и представлява отделящ микроканал.По този начин тя е склонна да причини разрушаването на изолационния слой на захранващите кабели и дори да доведе до инциденти като експлозии.Поради това стриктно контролирането на фабричното качество на изолирания кабел


XLPE, както и точното откриване и позициониране дефектите на изолационния слой спомагат за своевременното откриване на рискове за безопасността, което гарантира надеждността на електрозахранването. Понастоящем методите за откриване на изолационни слоеве на кабелите включват основно изпитване за устойчивост на променливо напрежение, метод за намаляване на диелектричното налягане, метод за откриване на частичен разряд, но тези традиционни методи обикновено изискват експерименталната среда за откриване на високо напрежение и високо ток,които не само са по-сложни и тромави в работата, както и имат по-високи изисквания за безопасност, но също така не могат да откриват информация като размер и форма на въздушното пространство. Terahertz Time- Domain Spectroscoy 658;THz-TDS Subject 652899; технология, като нова технология за откриване, използва терахерц пулсирани електромагнитни вълни за отразяване на свойствата на материята и е широко използвана в много области.Терахертцовите вълни са между микровълновите и инфрачервените вълни, които имат висока проницаемост към проводими диелектрични материали, които могат да бъдат използвани за лесно откриване на дефекти като примеси и пропуски в диелектричните материали.


Terahertz време-домейна спектроскопична технология има характеристиките на висока разделителна способност и висока чувствителност.Чрез използване на неговите спектрални данни, физическата информация като индекс на пречупване и диелектрична константа на материали в терахерц честотната лента може да бъде директно и удобно извлечена, а след това да бъдат проучени характеристиките на пробата; От една страна, в сравнение с рентгеновите лъчи, терахерцовите вълни имат изключително ниска фотонна енергия, само една милионнана първото, което може да гарантира личната безопасност на инспекторите.Продукти