Продукти

Настоящият стандарт определя конструкцията, размерите и изпитванията за единични и многократни кабели, изолирани с полимерни материали, предназначени за използване в електрически инсталации при натоварване на

до и включително 0.6/1 (1.2) kV.


Не се прилага за полимерни изолирани кабели за специални инсталации и експлоатационни условия или за които има отделни австралийски/Нова Зеландия стандарти, например неутрални екрани кабели, заварващи кабели, гъвкави кабели и въздушни групирани кабели.


ОТНОШЕНИЯ:

1.Насоките за покупки са включени в допълнение А.

2.AS/NZS 3008.1 следва да се посочи, за да се подпомогне правилното избиране на размера на кабела за предвиденото приложение и инсталиране.


Продукти