Продукти

Димът пречи на противопожарните усилия и предотвратява безопасната евакуация от сградата.Оборудването за извличане на дим помага, но продуктите с ниско съдържание на дим могат да спрат проблема преди да е започнал.Традиционната изолация и обвивки на материали като поливинилхлорид (PVC) могат да произвеждат големи количества дим при горене, като по този начин допринасят за дезориентацията и увреждането чрез вдишване на дима.


Измерването на плътността на дима, произведен от горящи кабели, е важно, тъй като е свързано с евакуацията на хора и достъпността за противопожарните боеве.В теста "3-метров куб" се измерва количеството дим, причинено от кабелите в случай на пожар.Еднометрова дължина на кабела се поставя в затворено пространство от 3m3 и се излага на лъч светлина през ясен прозорец.Тази светлина преминава през затворено пространство до фотоклетка, свързана със записващото оборудване в другия край на прозореца.След това в контейнера се създава пожар и се записва минималното излъчване на светлина.Допустимо е да се приеме минимална стойност на преноса на светлина, по-висока от 60%.


Продукти