Продукти

IEC 60502.1 Захранващи кабели с екструдирана изолация и техните принадлежности за номинални напрежения от 1 kV (Um = 1,2 kV) до 30 kV (Um= 36 kV) "Subspord 8211; Част 1:Кабели за номинални напрежения на 1 kV (Um= 1,2 kV) и 3kV (Um= 3k3,6 kV)


IEC 60502-1 уточнява конструкциите и изискванията за изпитване на електрически кабели с екструдирана твърда изолация за номинална 1kv и 3kv за стационарна инсталация като разпределителни мрежи или промишлена инсталация.


IEC 60502 стандарт включва кабели, които показват свойства на намалено разпространение на пламъка, ниски нива на димни емисии и на газ без халогени, когато са изложени на пожар.


IEC 60502 кабели за специални монтажни и експлоатационни условия не са включени, например кабели за надземни мрежи, минната промишленост, атомните електроцентрали (в и около ограничителната зона), подводна употреба или приложение на борда на кораба.


Продукти