Продукти

Контролни данни за Ексцентричността на изолираната кабел XLPE

Контролирането на ексцентричността на изолирания кабел XLPE може да засили контрола на качеството на процеса, да стабилизира производството, да намали честотата на появата на неквалифицираните продукти и да увеличи маржа на печалбата на предприятието.Как да контролираме ексцентричността ефективно за дълго време?

;

1.Кабелното изтегляне и презрамката

;

Квалифицираните продукти не се откриват, но се произвеждат.Всеки отдел на кабелните производители XLPE има съответните отговорности за контрол на качеството.Тук говорим основно за подготовката на диригента и разбирането на нивото на инструментариума, както и за подробния контрол.;

;

;

;

;

;

Има строги изисквания за транспорта, съхраняването и използването на изолационни материали от XLPE.При съхраняването на кабелните материали от XLPE те следва да бъдат равномерно подредени и да се създаде специално помещение за съхранение на изолационни материали и материали за екраниране, за да се предотврати влошаването на материалите или аномалиите, причинени от изменението на климата.Освен това не следва да се позволява на операторите извън дежурството да влизат и излизат от изолационната стая на XLPE, складовата зала за защита на материали и машинната зала за взаимосвързаност, доколкото е възможно.Когато има специални обстоятелства, трябва да се направи отстраняване на прах, за да се избегне разпадането на кабелите, причинено от единична коса.


3.Технология за обработка


Понастоящем високоволтовите кръстосани производствени линии са основно оборудвани с онлайн деривати, които могат точно да наблюдават ексцентричността на кабелите онлайн.Стойността, измерена с дериватомера, е изолацията и дебелината на щита при висока температура, докато има разлики между изолацията и дебелината на щита при висока температура или при нормална температура.Струва си да се проучи връзката между дебелината, напречната температура и скоростта на изолационните материали на различни партиди от един и същ производител.


;

;

Един от основните въпроси, на които трябва да обръщат внимание и да мислят XLPE, е как да произвеждат квалифицирани продукти, които отговарят или надхвърлят изискванията за ексцентричност, определени от стандарта.Детайлите определят успеха или провала, един косъм може да унищожи цял кабел или дори цял проект.


Продукти